KM PSP Jaworzno
Statystyka
Interwencje w roku 2020
na dzień 3 sierpnia

Pożarów164
Miejscowych zagrożeń646
Alarmów fałszywych49
Razem859

P
MZ
AF
Raporty

XIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

Poniżej zamieszczamy informację o XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę.

Read more...

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W związku z obchodami stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przed budynkiem Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie, miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej.

Read more...

Zawody sportowo- pożarnicze OSP z Jaworzna

W dniu 6 października 2018r. w Jaworznie na stadionie Azotanii odbyły się zawody sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego. W zawodach udział wzięło 11 drużyn, w tym 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Paweł Kmak. Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: musztra, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Swoją obecnością zawody uświetnili m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Pani Monika Bryl, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, Komendant Miejski PSP w Jaworznie bryg. Dariusz Kleszcz. Po zakończeniu zawodów odbyła się również ceremonia wręczenia dokumentów i kluczyków nowo zakupionych pojazdów.

 
Read more...

Burza nad Jaworznem

Po przejściu burzy w nocy z 23 na 24 września odnotowaliśmy 12 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Były to głównie połamane drzewa oraz konary drzew. Na szczęście obyło sie bez lokalnych podtopień.

 
Read more...

Karambol na drodze S1 w Jaworznie

16 września ok. godz. 22.00. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie otrzymało zgłoszenie o karambolu na drodze S1. W chwili przybycia do zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej na miejscu panowało silne zadymienie, jego źródłem były palące się pod wiaduktem opony. 

 
Read more...

Message

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. Obszar miasta znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta oraz Przemszy, zamykającej teren Jaworzna od południowego-zachodu.

Jaworzno zajmuje powierzchnię 152,7 km2 i należy do jednych z największych miast w Polsce. Nie tworzy zwartej struktury osadniczej. Dzielnice położone są promieniście w stosunku do centrum, oddzielone od siebie pasami zieleni. Tworzy to specyficzny i ciekawy charakter funkcyjno-przestrzenny. Wpływ na taki kształt miasta miały zachodzące w XX wieku procesy historyczne i zmiany administracyjne kraju, które spowodowały połączenie w jeden organizm miejski kilku działających samodzielnie gmin.

Jaworzno rozwinęło się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych.

Przez miasto przebiegają:
-
droga krajowa nr 1 Gdańsk - Cieszyn;
- droga krajowa nr 79 Warszawa - Bytom;
- droga krajowa nr 4 łącząca granice państwa (wschód - zachód) Jędrychowice - Korcza, której odcinek Katowice - Kraków jest płatną autostradą A4;
Stacja Jaworzno - Szczakowa jest jednym z największych w Polsce węzłów kolejowych i ważnym punktem przeładunku towarów.

Położenie miasta w pobliżu autostrady A-4 spowodowało bardzo dobre połączenie z międzynarodowym portem lotniczym w Krakowie - Balicach, a poprzez bliskość drogi krajowej nr 79 z międzynarodowym portem lotniczym Katowice - Pyrzowice.

Powierzchnia lasów w mieście wynosi około 50 km2, w tym:

- lasy państwowe zajmują około 42 km2;
- lasy niepaństwowe to około 5 km2;
- lasy gminne zlokalizowane są na około 3 km2.

Przez miasto przepływają następujące rzeki i potoki tworzące całą sieć cieków wodnych, do których należą :
rzeki - Przemsza i Biała Przemsza;
potoki - Kozi Bród wraz z dopływami (Żabnik, Jaworznie, Łużnik), Wąwolnica, Byczynka.

Pozostałe zasoby wodne w mieście stanowią :
Sosina - pojemność 890 tys. m3, powierzchnia 51,3 ha;
Tarka - pojemność 50 tys. m3, powierzchnia 4,5 ha;
Żabnik - pojemność 34,5 tys. m3,powierzchnia 2,5 ha;
Łęg 1 - pojemność 21 tys. m3, powierzchnia 1,5 ha;
Łęg 2 posiadający pojemność 180 tys. m3, powierzchnia 12 ha;
zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych na terenach zakładów pracy: ZGE Sobieski - Jaworzno III S.A. , KP "Szczakowa", HS "Szczakowa", Elektrownia "Jaworzno III", Stacja Rejonowa PKP "Jaworzno - Szczakowa", RGP Jaworzno .

Na terenie miasta znajdują się cztery ujęcia wody pitnej, oczyszczalnia ścieków. Najważniejszy ciąg przesyłowy poza liniami energetycznymi zlokalizowanymi w dzielnicy Byczyna, czyli w południowo- wschodniej części miasta, stanowi gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegający od ul. św. Wojciecha w kierunku Bukowna (północna część miasta).

W Jaworznie zlokalizowanych jest szereg zakładów przemysłowych, w tym również istotnych dla gospodarki narodowej. Największym zakładem pracy jest Elektrownia Jaworzno III S.A. wchodząca w skład Południowego Koncernu Energetycznego. Zakład ten jest liderem na rynku energetycznym w kraju. W jego skład oprócz wspomnianego już wyżej zakładu wchodzi również Elektrownia Jaworzno II, będąca faktycznie elektrociepłownią.

Pozostałe ważniejsze zakłady pracy w mieście to :
-  ZGE Sobieski -Jaworzno III Sp. z o.o.;
- Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A.;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;
-  Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;
- Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.;
- Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A.;

Miasto posiada Szpital Miejski oraz szereg placówek lecznictwa otwartego, które rozlokowane są w jego poszczególnych dzielnicach oraz szereg obiektów rekreacyjno-sportowych. Najbardziej istotne to:
- Hala Widowiskowo-Sportowa;
- Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "Sosina";
- Stadion Sportowy przy ul. Moniuszki;
- Stadion Miejski przy ul. Krakowskiej.