KM PSP Jaworzno
Statystyka
Interwencje w roku 2020
na dzień 15 stycznia

Pożarów8
Miejscowych zagrożeń11
Alarmów fałszywych4
Razem23

P
MZ
AF
Raporty

XIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

Poniżej zamieszczamy informację o XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę.

Read more...

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W związku z obchodami stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przed budynkiem Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie, miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej.

Read more...

Zawody sportowo- pożarnicze OSP z Jaworzna

W dniu 6 października 2018r. w Jaworznie na stadionie Azotanii odbyły się zawody sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego. W zawodach udział wzięło 11 drużyn, w tym 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Paweł Kmak. Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: musztra, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Swoją obecnością zawody uświetnili m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Pani Monika Bryl, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, Komendant Miejski PSP w Jaworznie bryg. Dariusz Kleszcz. Po zakończeniu zawodów odbyła się również ceremonia wręczenia dokumentów i kluczyków nowo zakupionych pojazdów.

 
Read more...

Burza nad Jaworznem

Po przejściu burzy w nocy z 23 na 24 września odnotowaliśmy 12 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Były to głównie połamane drzewa oraz konary drzew. Na szczęście obyło sie bez lokalnych podtopień.

 
Read more...

Karambol na drodze S1 w Jaworznie

16 września ok. godz. 22.00. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie otrzymało zgłoszenie o karambolu na drodze S1. W chwili przybycia do zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej na miejscu panowało silne zadymienie, jego źródłem były palące się pod wiaduktem opony. 

 
Read more...

Message

W Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Jaworznie służbę pełni 56 strażaków. Podzieleni oni są na trzy zmiany służbowe: I, II i III, na czele każdej stoi dowódca zmiany. Służbę pełnią w systemie 24/48H. Do celów i zadań JRG jak i strażaków pełniących w niej służbę należy:

Zadania JRG
1. prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń;
2. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
3. prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego;
4. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi;
5. utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym
1. pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
2. utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku;
3. wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych;
4. dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej;
5. uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby;
6. uczestniczenie w działaniach ratowniczych;
7. utrzymywanie pomieszczeń socjalno–bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości;
8. rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych;
9. zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań;
10. przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych;
11. przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo–gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
12. wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.